ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านเมืองลีง http://www.bmlschool.com
 
เกี่ยวกับโรงเรียน
 
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนบ้านเมืองลีง มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐาน สืบสานภูมิปัญญาไทย รวมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเสริมสร้างคุณธรรมนำชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวเคียงทันสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ประวัติโรงเรียน
เป้าหมาย/พันธกิจ
โครงสร้างกลุ่มงาน
กรรมการสถานศึกษา
แผนผังที่ตั้งโรงเรียน
กิจกรรมดีเด่น
 
งานสารสนเทศ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การประเมินภายใน-ภายนอก
ข้อมูลสารสนเทศทั่วไป
 
เบื้องหลังแฟ้มภาพ
ภาพบุคลากร
ภาพนักเรียน
ภาพกิจกรรมต่างๆ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
โลกทั้งใบหาอะไรก็เจอ
 
แนะนำเว็บไซต์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 

 

WELCOME T0 :: "เมืองลีงถิ่นข้าวหอม เพียบพร้อมหัตถกรรม นำร่องเกษตรอินทรีย์ ลำชีมีทิวทัศน์ มหัศจรรย์โพนเรียง เคียงค่ายลูกเสือ งามเหลืองานศิลป์ ถิ่นหมูหันเลื่องลือ"

กิจกรรมดี / กิจกรรมเด่น / ของโรงเรียนบ้านเมืองลีง
       วันสถาปนาลูกเสือ
     1 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแ่ห่งชาติ โรงเรียนจัดกิจกรรม
เป็นประจำทุกปี ทุกคนทำพิธีสวนสนาม
และกล่าวคำปฏิญาณอย่างพร้อมเพรียงกัน
    
       คลิกชม
 
       พิธีไหว้ครู
     โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูของ
นักเรียนเป็นประจำทุกปี(เดือน มิถุนายน)
เป็นการรำลึกถึงบูรพคณจารย์ บูชาครู
สร้างความเป็นอันหนึ้งเีดี่ยวต่อกัน

    
       คลิกชม
 
       อบรมจริยธรรมคุณธรรม
     โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาคุุณธรรม
จริยธรรมเป็นประจำทุกปี ปีนี้ ณ วัดเขา
ศาลา ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างดียิ่ง

    
       คลิกชม
 
       วันสุนทรภู่ กวีเอกของไทย
     26 มิถุนายน เป็นวันสุนทรภู่ โรงเรียนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมรำลึกถึง
กวีเอกของไทย เป็นประจำทุกปี

    
       คลิกชม
 
       วันภาษาไทยแห่งชาติ
     29 กรกฎาคม เป็นวันภาษาไทยแห่ง
ชาติ โรงเรียนร่วมสืบสานวันสำคัญนี้ทุกปี
นักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมดีมาก

    
       คลิกชม
 
       กีฬา กรีฑา สีภายใน
     ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 (ช่วงต้นเดือน
ตุลาคม)ทุกปี นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร่วม
แสดงความสมัครสมานสามัคคี ออกกำลัง
กาย มี 4 สี 4 คณะ สนุกสนานมาก
    
       คลิกชม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024X768 Text Size Medium 
สร้างสรรค์โดย นายภาณุวัฒน์ เจริญศิริ รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนบ้านเมืองลีง E-mail :: gruphanuwat@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โทรศัพท์ 0-862565194